O nás

Nadační fond pro vzdělávací aktivity byl založen v roce 2007 (N 637 veden u Městského soudu v Praze).

Účelem nadačního fondu je napomáhat rozvoji odborného, lidského a etického vzdělávání mládeže a dospělých v České republice. Všechny projekty nadačního fondu jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit.


Dnešní svět stále více potřebuje zodpovědné a solidární občany, ochotné zasadit se o spravedlivější a humánnější společnost. 

Je proto nesmírně důležité pomáhat mladým k tomu, aby se vždy rozhodovali samostatně, jednali svobodně, poctivě plnili své povinnosti a byli dobrými občany s jasným vědomím odpovědnosti za své činy.

K dosažení svých cílů nadační fond zřizuje, udržuje a finančně podporuje studentské koleje, vzdělávací centra apod. Nadační fond nemá žádné hospodářské ani politické cíle. Všechny projekty jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy jsou použité na rozvoj jeho aktivit. Nadační fond je podporován z darů a příspěvků právnických i soukromých osob.